Program

Kroužky v rámci programu: hudební a rytmická nauka (zpěv s kytarou, klávesy, hra na rytmické nástroje a flétnu a taneční dovednosti), gymnastická a pohybová průprava (základy gymnastiky, jógy a atletiky), kreativní dílna (výtvarná, pracovní činnost, keramika, práce s různými materiály), angličtina a logopedie (v rámci her a písniček seznámení se se základy angličtiny, logopedické písničky a říkanky zaměřené na rozvoj řeči a správnou výslovnost), praktické dovednosti (zahradničení, sázení semínek, péče o rostlinky, drobné kuchařské činnosti, pozorování a zkoumání přírody…)

ROZVRH KROUŽKŮ:

Pondělí: Angličtina, logopedie
Úterý:     Zpívánky a hudební rytmika, flétna
Středa:   Gymnastika, rytmické cvičení a tanec; logopedie
Čtvrtek:  Angličtina, „Šikovné ručičky“ – kreativní dílnička
Pátek:     Dětská jóga, „Malý farmář a kuchtík“ – zahradničíme, pěstujeme, vaříme;

(Všechny kroužky probíhají v rámci dopoledního programu. V případě vyrábění a tvoření, si děti, které v daný den kroužku nebyly přítomny, práci nahradí v dalších dnech během ranní volné činnosti.)