Rady a tipy

Jak připravit dítě k nástupu do školky?

Veďte dítě k samostatnosti

Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Zvykejte dítě na odloučení

Při odchodu např. na koncert láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dodržujte slíbenou dobu návratu. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Při vyzvedávání dítěte ze školky vždy dodržujte čas, který dítěti slíbíte.

Mluvte s dítětem o školce

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako:

  • „Tam tě naučí poslouchat…“
  • „Tam budeš jíst všechno, co ti dají na talíř…“

Mějte pochopení pro obavy dítěte z nástupu do školky

Mějte pochopení pro obavy dítěte z nástupu do školky.  Snažte se mu dodat sebedůvěru a ujistit ho, že vše bez problémů zvládne. Pokud bude dítě plakat, buďte chápaví, ale zároveň rozhodní ! Do školky dejte s sebou dítěti něco drobného, co mu bude připomínat domov, zároveň ale nic zásadního, musíte zároveň počítat i se ztrátou.