Ceník

Financování provozu Dětských skupin ze státního rozpočtu MPSV. Poskytování služby péče o dítě je provozováno s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.

Ceník platný od září 2023:

Mladší děti do 3 let (děti narozené od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024, pro školní rok 2024/2025 děti narozené od 1. 9. 2021 do 21. 8. 2025.)

Paušální částka 4200 Kč/ měsíc (2x – 5x týdně).
V rámci fixního poplatku si rodič může navolit libovolný počet dní v měsíci dvojího rozsahu – polodenní návštěva (minimálně 5 hodin, odchod po obědě ve 12:30) či celodenní (až 9 hodin, odchod odpoledne v rozmezí 15:00 – 16:30).

Starší děti od 3 let (děti narozené do 31. 8. 2020, pro školní rok 2024/2025 děti narozené do 31. 8. 2021)
Polodenní návštěva (minimálně 5 hodin, odchod po obědě ve 12:30) či celodenní (až 9 hodin, odchod odpoledne v rozmezí 15:00 – 16:30), uvedené ceny jsou za měsíc.

5 x týdně…….. 6500 Kč

4 x týdně…….. 5800 Kč

3 X týdně…….. 5200 Kč

2 X týdně…….. 4300 Kč

 

Ceník platný od září 2024:

Mladší děti do 3 let (děti narozené od 1. 9. 2021 do 21. 8. 2025.)

Paušální částka 4500 Kč/ měsíc (2x – 5x týdně).
V rámci fixního poplatku si rodič může navolit libovolný počet dní v měsíci dvojího rozsahu – polodenní návštěva (minimálně 5 hodin, odchod po obědě ve 12:30) či celodenní (až 9 hodin, odchod odpoledne v rozmezí 15:00 – 16:30).

Starší děti od 3 let (děti narozené do 31. 8. 2021)
Polodenní návštěva (minimálně 5 hodin, odchod po obědě ve 12:30) či celodenní (až 9 hodin, odchod odpoledne v rozmezí 15:00 – 16:30), uvedené ceny jsou za měsíc.

5 x týdně…….. 7000 Kč

4 x týdně…….. 6100 Kč

3 X týdně…….. 5200 Kč

2 X týdně…….. 4500 Kč

Paušální cena docházky za jednorázový pobyt/ příležitostný je 500 Kč (polodenní či celodenní)

Při docházce 2 x – 3 x týdně řádně omluvené dny lze po domluvě nahradit a to do konce školního rodku, tj. 30. 6. Při dlouhodobé absenci bude školkovné řešeno individuálně s možností určité slevy.

V ceně školkovného není zahrnuta strava. Stravné se platí zvlášť vždy po ukončení měsíce dle reálně odchozených dnů.

Dopolední svačinka 15 Kč, oběd 72 Kč, odpolední svačinka 15 Kč. Polodenní stravné 87 Kč, celodenní stravné 102 Kč. V ceně je zahrnut pitný režim.

V případě zápisu druhého dítěte ve stejném období či souběžné docházce je poskytnuta sleva ve výši 20% z klasické výše školného.

Cena zahrnuje: Veškeré kroužky, aktivity, materiální vybavení, odměny, dárky, výlety apod.