Ceník klubu

V Panda Clubu nabízíme možnost dopolední, odpolední nebo celodenní docházky. Uvedené ceny jsou za měsíc. Zameškané dny je možno si nahradit v náhradním termínu dle dohody.

Dopolední docházka 7,30-12,30 hod

5x týdně……..7 800,-Kč
4x týdně……..6 800,-Kč
3x týdně……..5 800,-Kč
2x týdně……..4 400,-Kč
1x týdně……..2 600,-Kč

Celodenní docházka do 16,30 hod. (7,30-16,30 hod)

5x týdně…….. 8 800,-Kč
4x týdně…….. 7 900,-Kč
3x týdně………6 800,-Kč
2x týdně………5 600,-Kč
1x týdně………3 600,-Kč

Hodinové hlídání dětí v rámci naší otevírací doby

1 hod …………………………….. 180 Kč
3 hod …………………………….. 450 Kč
Hlídání celé dopoledne …. 600 Kč
Hlídání celý den ………….. 900 Kč

Platby se provádí k 20. dni předcházejícího měsíce na bankovní účet č: 1613210013/3030.

V případě zápisu druhého dítěte ve stejném období či souběžné docházce je poskytnuta sleva ve výši 50% z klasické výše školného.

Cena zahrnuje: Veškeré kroužky, aktivity, materiální vybavení, odměny, dárky, výlety apod.

Stravné je účtováno zvlášť (děti do 3 let 65 Kč/ den, od 4 let 80 Kč/ den).