Nabízíme

Máme otevřeno v pracovní dny od 7,30 do 16,30 hod, déle možno dle dohody, po celý rok.

Prázdniny (uzavřený provoz) míváme v období kolem vánočních svátků a první a poslední týden letních prázdnin.

Nabízíme možnost dopolední nebo celodenní formy docházky v intenzitě 2 x – 5 x týdně.

Zápisy na následující školní rok probíhají od dubna. Při volné kapacitě lze přijmout dítě i během školního roku.

Každý den máme v rámci dopoledního programu připraveny pro vaše děti různě zaměřené kroužky – viz. Program

Výuka a péče o děti probíhá pod vedením kvalifikovaných pečujících osob viz Náš tým, které prostřednictvím hudby, tance, výtvarných činností a didaktických her podporují u dětí jejich nadání, tvořivost, motorický a sociální rozvoj.

V rámci programu se věnujeme i logopedii, dětské józe, arteterapii a senzorickým činnostem.

Další aktivity: procházky do okolí, výlety, pravidelné návštěvy divadla a nově kroužku „Malý chovatel“, fotografování, besídky a akce pro rodiče a děti, projektové dny, v letních měsících tematické týdny (příměstské tábory) i pro „mimo školkové“ děti…

Úzce spolupracujeme s rodiči, máme nastavené přátelské vztahy založené na oboustranné důvěře, předáváme pravidelně zpětnou vazbu a zasíláme fotografie a videa z pobytu dětí.
V dubnu 2024 přecházíme na komunikační kanál mezi rodiči a „školkou“ za pomocí aplikace Twigsee.