Nabízíme

Máme otevřeno v pracovní dny od 7,30 do 16,30 hod, déle možno dle dohody, po celý rok včetně letních prázdnin. Nabízíme možnost dopolední, odpolední nebo celodenní formy docházky. Můžete si sestavit rozvrh docházky dle svých časových požadavků, které můžete dle dohody obměňovat a také si vybrat z programu pouze některé bloky.

Dítě je možno zapsat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Každý den máme připraveny pro vaše děti jiné kroužky – viz. Program

Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů, kteří prostřednictvím hudby, tance, výtvarných činností a didaktických her podporují u dětí jejich nadání a tvořivost.

V Pandě probíhá také výuka anglického jazyka. Dětem se snažíme přiblížit základy angličtiny pomocí písniček a tance, prostřednictvím pohádek a her, a při běžných denních činnostech.

V rámci programu se věnujeme i logopedii.

Další aktivity: procházky do okolí, výlety, návštěva divadélka, fotografování, besídky a akce pro rodiče a děti, projektové dny, v letních měsících tématické týdny (příměstské tábory) pro „mimo školkové“ děti…

V prostorách Panda Clubu nabízíme i hodinové hlídání dětí.

Zájemcům rozesíláme zkrácená videa a fotografie zachycující činnost jejich dětí během dne.