Nabízíme

Máme otevřeno v pracovní dny od 7,30 do 18,00 hod po celý rok včetně letních prázdnin. Nabízíme možnost dopolední, odpolední nebo celodenní formy docházky. Rodiče si mohou sestavit týdenní i denní rozvrh dle svých časových požadavků a také si vybrat
z programu pouze některé bloky
.

Dítě je možno zapsat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Každý den máme připraveny pro vaše děti jiné kroužky – viz. Program

Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných lektorů, kteří prostřednictvím hudby, tance, výtvarných činností a didaktických her podporují u dětí jejich nadání a tvořivost.

Pandě probíhá také výuka anglického jazyka. Dětem se snažíme přiblížit základy angličtiny pomocí písniček a tance, prostřednictvím pohádek a her, a při běžných denních činnostech.

V rámci speciálních služeb nabízíme v prostorách Panda Clubu hodinové hlídání dětí.

Zájemcům rozesíláme zkrácená videa a fotografie zachycující činnost jejich dětí během dne.