Režim dne

Režim dne

7:30 – 8:30       příchod dětí do školky, předávání dětí pedagogům do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8:30 – 9:15       ranní (komunikativní a vzdělávací) kruh na týdenní téma, práce s výukovým materiálem, pomůckami, pracovními listy, opakování písniček a básniček, taneční nebo pohybová rozcvička, řízené aktivity v rámci dopoledního kroužku

9:15 – 9:45       úklid třídy, osobní hygiena, dopolední svačina

9:45 – 11:30      příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí náhradní činnost ve třídě/herně

11:30 – 12:00     osobní hygiena, oběd

12:00 – 12:30    osobní hygiena, příprava dětí ke spánku a odchod dětí s dopolední docházkou

12:30 – 14:15     spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 14:45    osobní hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30    odpolední zájmové činnosti dětí ve třídě nebo venku na zahradě, hry, individuální volná činnost, dle zájmu pokračování didakticky cílených činností, odchod dětí s celodenní docházkou

Organizace:

Organizace výuky probíhá podle rámcového režimu dne. Aktivity jsou uzpůsobeny k určitým svátkům, tradicím a slavnostním dnům. Učební témata jsou rozdělena do čtyř ročních období, do deseti měsíců a týdenních plánů. V každém týdenním plánu jsou obsaženy různé aktivity, jako např. recitace básniček, zpívání písniček, ranní kruh, práce s pomůckami, výukovým materiálem a pracovními listy, procvičování jemné a hrubé motoriky, cvičení motorických mluvidel, rozvoj vyjadřování, pracovní a výtvarná činnost, hudební rozvoj, pohybová a taneční příprava. Výuka je uzpůsobena věku dětí a podle potřeby je práce s dětmi rozdělena do skupinek.